آخرین قیمت ها
آگهی مورد تایید

۵۵,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 ساعت پیش

شماره آگهی: 216

فروش سنگ تراورتن عسلی ابروبادی کاشان درجه۱

موجودی ۲۰۰۰متر

قیمت ۵۵۰۰۰تومان

نجمی

برای خرید سنگ با شماره 09131268827 مهندس نصیری تماس بگیرید.

شماره تماس:09131268827

آدرس: دفتر فروش : اصفهان،بلوارشفق،مقابل کوی کوه نور،نبش کوچه 10(بسیج)،ساختمان شماره 10،طبقه دوم

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

14 ساعت پیش

شماره آگهی: 3283

زمینه فعالیت:
تولید انواع باند و گاز طبی و وسایل مصرفی و البسه یکبار مصرف
در سال 1383 در محل جدید در شهرک مورچه خورت استقرار پیدا کردیم.اولین شرکت در ایران بودیم که موفق به دریافت FDA آمریکا شدیم.دارای استاندارد-ایزو- و پروانه بهداشت شدیم.موفق به تولید چند نوع محصول شدیم که برای اولین بار در ایران تولید شده بود.و اغلب بنا به مشکلات اقتصادی قادر به تولید انبوه نشدیم.درمحل تولید کنونی می توان روزانه یک تن گاز پانسمان و سیصد کیلو باند زخم بندی تولید کرد.می توان با اضافه کردن چند دستگاه خط های مختلف را اضافه نمود.در هشت استان دارای نماینده مستقیم بوده ایم.درصورت فروش مستقیم به مراکز درمانی و بیمارستان ها بدون در نظرگرفتن مدت بازپرداخت آن تا 100% سود درنظر گرفت و برداشت نمود.
می توان محصولات همگن دیگر را در کنار همین کار فعالیت نمود و تولید کرد.
کلیه مواد اولیه داخلی می باشد.
دستگاه های مربوط به تولید ساخت ایران می باشند.مگر بخواهیم محصولی دیگر را تولید کنیم که نیاز به دستگاه های خارجی باشد.
به دلیل مصرفی بودن این نوع محصولات همیشه مورد تقاضا واقع میشود.
تاریخ انقضا سه سال پس از تولید می باشد.که این زمان فرصت خوبی برای فروش-انبارش-مصرف می باشد.در صورت سرمایه گذاری میتوان تولید را گسترش داد.مکان برای ساخت سوله و سالن وجود دارد.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

14 ساعت پیش

شماره آگهی: 3281

زمینه فعالیت:
تولید انواع باند و گاز طبی و وسایل مصرفی و البسه یکبار مصرف
در سال 1383 در محل جدید در شهرک مورچه خورت استقرار پیدا کردیم.اولین شرکت در ایران بودیم که موفق به دریافت FDA آمریکا شدیم.دارای استاندارد-ایزو- و پروانه بهداشت شدیم.موفق به تولید چند نوع محصول شدیم که برای اولین بار در ایران تولید شده بود.و اغلب بنا به مشکلات اقتصادی قادر به تولید انبوه نشدیم.درمحل تولید کنونی می توان روزانه یک تن گاز پانسمان و سیصد کیلو باند زخم بندی تولید کرد.می توان با اضافه کردن چند دستگاه خط های مختلف را اضافه نمود.در هشت استان دارای نماینده مستقیم بوده ایم.درصورت فروش مستقیم به مراکز درمانی و بیمارستان ها بدون در نظرگرفتن مدت بازپرداخت آن تا 100% سود درنظر گرفت و برداشت نمود.
می توان محصولات همگن دیگر را در کنار همین کار فعالیت نمود و تولید کرد.
کلیه مواد اولیه داخلی می باشد.
دستگاه های مربوط به تولید ساخت ایران می باشند.مگر بخواهیم محصولی دیگر را تولید کنیم که نیاز به دستگاه های خارجی باشد.
به دلیل مصرفی بودن این نوع محصولات همیشه مورد تقاضا واقع میشود.
تاریخ انقضا سه سال پس از تولید می باشد.که این زمان فرصت خوبی برای فروش-انبارش-مصرف می باشد.در صورت سرمایه گذاری میتوان تولید را گسترش داد.مکان برای ساخت سوله و سالن وجود دارد.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

14 ساعت پیش

شماره آگهی: 3282

زمینه فعالیت:
تولید انواع باند و گاز طبی و وسایل مصرفی و البسه یکبار مصرف
در سال 1383 در محل جدید در شهرک مورچه خورت استقرار پیدا کردیم.اولین شرکت در ایران بودیم که موفق به دریافت FDA آمریکا شدیم.دارای استاندارد-ایزو- و پروانه بهداشت شدیم.موفق به تولید چند نوع محصول شدیم که برای اولین بار در ایران تولید شده بود.و اغلب بنا به مشکلات اقتصادی قادر به تولید انبوه نشدیم.درمحل تولید کنونی می توان روزانه یک تن گاز پانسمان و سیصد کیلو باند زخم بندی تولید کرد.می توان با اضافه کردن چند دستگاه خط های مختلف را اضافه نمود.در هشت استان دارای نماینده مستقیم بوده ایم.درصورت فروش مستقیم به مراکز درمانی و بیمارستان ها بدون در نظرگرفتن مدت بازپرداخت آن تا 100% سود درنظر گرفت و برداشت نمود.
کلیه مواد اولیه داخلی می باشد.
دستگاه های مربوط به تولید ساخت ایران می باشند.مگر بخواهیم محصولی دیگر را تولید کنیم که نیاز به دستگاه های خارجی باشد.
به دلیل مصرفی بودن این نوع محصولات همیشه مورد تقاضا واقع میشود.
تاریخ انقضا سه سال پس از تولید می باشد.که این زمان فرصت خوبی برای فروش-انبارش-مصرف می باشد.در صورت سرمایه گذاری میتوان تولید را گسترش داد.مکان برای ساخت سوله و سالن وجود دارد.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

14 ساعت پیش

شماره آگهی: 3280

زمینه فعالیت:
تولید انواع باند و گاز طبی و وسایل مصرفی و البسه یکبار مصرف
در سال 1383 در محل جدید در شهرک مورچه خورت استقرار پیدا کردیم.اولین شرکت در ایران بودیم که موفق به دریافت FDA آمریکا شدیم.دارای استاندارد-ایزو- و پروانه بهداشت شدیم.موفق به تولید چند نوع محصول شدیم که برای اولین بار در ایران تولید شده بود.و اغلب بنا به مشکلات اقتصادی قادر به تولید انبوه نشدیم.درمحل تولید کنونی می توان روزانه یک تن گاز پانسمان و سیصد کیلو باند زخم بندی تولید کرد.می توان با اضافه کردن چند دستگاه خط های مختلف را اضافه نمود.در هشت استان دارای نماینده مستقیم بوده ایم.درصورت فروش مستقیم به مراکز درمانی و بیمارستان ها بدون در نظرگرفتن مدت بازپرداخت آن تا 100% سود درنظر گرفت و برداشت نمود.
می توان محصولات همگن دیگر را در کنار همین کار فعالیت نمود و تولید کرد.
کلیه مواد اولیه داخلی می باشد.
دستگاه های مربوط به تولید ساخت ایران می باشند.مگر بخواهیم محصولی دیگر را تولید کنیم که نیاز به دستگاه های خارجی باشد.
به دلیل مصرفی بودن این نوع محصولات همیشه مورد تقاضا واقع میشود.
تاریخ انقضا سه سال پس از تولید می باشد.که این زمان فرصت خوبی برای فروش-انبارش-مصرف می باشد.در صورت سرمایه گذاری میتوان تولید را گسترش داد.مکان برای ساخت سوله و سالن وجود دارد.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

14 ساعت پیش

شماره آگهی: 3279

شرکت در سال 1382 به ثبت رسیده است
زمینه فعالیت:
تولید انواع باند و گاز طبی و وسایل مصرفی و البسه یکبار مصرف
در سال 1383 در محل جدید در شهرک مورچه خورت استقرار پیدا کردیم.
اولین شرکت در ایران بودیم که موفق به دریافت FDA آمریکا شدیم.
دارای استاندارد-ایزو- و پروانه بهداشت شدیم.
موفق به تولید چند نوع محصول شدیم که برای اولین بار در ایران تولید شده بود.
و اغلب بنا به مشکلات اقتصادی قادر به تولید انبوه نشدیم.
درمحل تولید کنونی می توان روزانه یک تن گاز پانسمان و سیصد کیلو باند زخم بندی تولید کرد.
می توان با اضافه کردن چند دستگاه خط های مختلف را اضافه نمود.
در هشت استان دارای نماینده مستقیم بوده ایم.
درصورت فروش مستقیم به مراکز درمانی و بیمارستان ها بدون در نظرگرفتن مدت بازپرداخت آن تا 100% سود درنظر گرفت و برداشت نمود.
می توان محصولات همگن دیگر را در کنار همین کار فعالیت نمود و تولید کرد.
کلیه مواد اولیه داخلی می باشد.
دستگاه های مربوط به تولید ساخت ایران می باشند.مگر بخواهیم محصولی دیگر را تولید کنیم که نیاز به دستگاه های خارجی باشد.
به دلیل مصرفی بودن این نوع محصولات همیشه مورد تقاضا واقع میشود.
تاریخ انقضا سه سال پس از تولید می باشد.که این زمان فرصت خوبی برای فروش-انبارش-مصرف می باشد.
در صورت سرمایه گذاری میتوان تولید را گسترش داد.
مکان برای ساخت سوله و سالن وجود دارد.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

آذربايجان شرقي - تبریز

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

14 ساعت پیش

شماره آگهی: 3284

کارخانه و سالن ویلایی با سند رسمی تک برگ واقع در شهرک صنعتی شهید رجایی جنوبی چسبیده به سردرود
مساحت عرصه: ۸۰۰ متر مربع
زیربنا: ۷۰۰متر مربع
اداری سه طبقه: ۳۰۰متر مربع
حیاط و فضای سبز: ۳۰۰متر مربع
کف سالن: تمام گرانیت
نما: تراورتن سفید
برق: ۱۰۰ آمپر
انشعاب آب،گاز و دارای سیستم دوربین مدار بسته

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

14 ساعت پیش

شماره آگهی: 3285

شهرک صنعتی شکوهیه
2 عدد سوله 600 متری هر کدام به ابعاد 36*15 و به ارتفاع 7 متر
برق 275 کلیو وات
دارای آب /گاز /تلفن
همراه با کلیه تجییزات تولید روغن موتور
همراه با کلیه پروانه تولید و جواز تاسیس
و به صورت یکجا (کل شرکت و تاسیسات و زمین ) به فروش میرسد

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

14 ساعت پیش

شماره آگهی: 3286

فروش کارخانه زغال فشرده
چابهار - منطقه آزاد
۱۶۰۰لیتر سهمیه سوخت ماهانه
۱۵۰۵ متر زمین جانمایی شده

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

14 ساعت پیش

شماره آگهی: 3287

کارخانه صنعتی به مساحت حدودا ٥٠٠٠ متر
ابتدای شهر از سمت زنجان، موقعیت تجاری، بر جاده اصلی
قیمت کارشناسی دادگستری ٣،١١٨،٠٠٠،٠٠٠ سه میلیارد و صد و هجده میلیون میباشد
قابل تبدیل کاربری

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

فروش کارخانه در گناوه

فروش کارخانه در گناوه فروش کارخانه کارخانه کارخانه در گناوه فروش کارخانه گناوه

فروش فوری کارخانه به مساحت حدود 3000 متربازیربنای سالن تولید(سوله) 770 متر دارای اب گاز برق ادرس گناوه جاده برازجان بعدازپلیس راه سر سه راه داخل شهرک صنعتی ..

آگهی دهنده: جعفر حسن نژاد

بوشهر - بندرگناوه

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

14 ساعت پیش

شماره آگهی: 3288

فروش فوری کارخانه به مساحت حدود 3000 متربازیربنای سالن تولید(سوله) 770 متر دارای اب گاز برق ادرس گناوه جاده برازجان بعدازپلیس راه سر سه راه داخل شهرک صنعتی ..

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

22 ساعت پیش

شماره آگهی: 3266

ادرس بهارستان . جاده قلعه شور .
کل زمین ۲۰۰ متره که حدود ۱۷۰ متر سوله + ۳۰ متر مغازه
دارای برق ۳ فاز
تلفن ثابت
آب قرضی از همسایه کناری
کف سوله موزاییک
سقف پلیت آهنی و پشم شیشه
ارتفاع سقف حدود ۵ متر
کوچه بسیار امن
سند مالکیت کل اون منطقه به این شکله که بصورت وکالتی از مادر سند خرید و فروش میشن یعنی ما کپی برابر اصل از مادرسند داریم و وکالت محضری به میزان ۲۰۰ متر از کل زمین
مغازه هم صفر و نوسازه
کرکره برقی
شیشه سکوریت
کف و دیوار سرامیک
سقف کناف و نور پردازی هالوژن
قیمت کلی رو هم ۲۷۰ میلیون نقد و کاملا مقطوع
معاوضه با هیچی ندارم فقط نقدی
 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

مورد اعتماد

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آذربايجان شرقي - تبریز

قیمت : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - چابهار

قیمت : ۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كردستان - بیجار

قیمت : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوشهر - بندرگناوه

قیمت : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - بهارستان
مورد اعتماد

قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آذربايجان غربي - ماکو
مورد اعتماد

قیمت : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران - صفادشت
مورد اعتماد

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
مورد اعتماد

قیمت : ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فارس - جهرم
مورد اعتماد

رایگان

تهران - تهران
مورد اعتماد

رایگان

اصفهان - اصفهان
مورد اعتماد

قیمت : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
مورد اعتماد

قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
مورد اعتماد

قیمت : ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان - همدان
مورد اعتماد

رایگان

اصفهان - اصفهان
مورد اعتماد

رایگان

اصفهان - اصفهان
loader