سوالات متداول


پاسخ خود را گرفتید؟اگر نه می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار کنید

کاملا! ما با شرکت های برتر پرداخت کار می کنیم که ایمنی و امنیت شما را تضمین می کنند. تمام اطلاعات صورتحساب در شریک پردازش پرداخت ما ذخیره می شود که دارای دقیق ترین سطح صدور گواهینامه موجود در صنعت پرداخت است.
با خرید از فروشندگان مورد تایید سایت قیمت می تپانید با پشتیبانی کامل خریدی امن داشته باشید همچنین مشاهده ااین پست بخ شما نوصیه می شود
You can cancel your subscription anytime in your account. Once the subscription is cancelled, you will not be charged next month. You will continue to have access to your account until your current subscription expires.
Unfortunately, not. We do not issue full or partial refunds for any reason.

یه چیزی دیگه