هدفتان را با مشاوره با ما به دست بیاورید!

سنگ تراورتن پشتکاری نسابیده

 • جنس سنگ:تراورتن
 • کد سنگ:SNG38
 • سنگ تراورتن پشتکاری نسابیده

  موجودی۳۰۰متر

  فی ۱۵۰۰۰

  قطر ۱.۷

  عرض۳۵و۳۰و۲۰