هدفتان را با مشاوره با ما به دست بیاورید!

سنگ تراورتن بیموج عسلی کاشان درجه ۲

 • جنس سنگ:تراورتن
 • کد سنگ:SNG36
 • تراورتن بیموج عسلی کاشان درجه۲

  موجودی۵۰۰متر

  فی 190000 تومان

  قطر ۱.۷

  ۴۰طولی