پخش جوش و برش

2 سال پیش توسط رباط قیمت

مانومتر جنرال          280000 تومان
‎مانومتر طرح زینسر 549000 تومان
‎برش طرح زینسر      765000تومان
‎برش  مورکس          459000تومان
‎چهار سر جوش گلور 441000تومان
‎نازل مورکس
1/8- 1/16-1/32-3/64
‎38700 تومان
شیلنگ دوقلو حک شده ۳/۶۰۰/۰۰
☎️-۰۲۱۶۶۷۵۷۰۸۶/۷
☎️-۰۲۱۶۶۷۵۵۲۶۶
☎️۰۹۱۲۱۲۶۲۵۴۴


شماره تماس:


اشتراک گذاری: