تولید درب های سریع باز شو رول آپ

2 ماه پیش توسط itaidoor

 

 تولید انواع درب های سریع باز شو

سریع بالا رونده

سریع السیر فست رول

درب صنعتی high speed

درب سریع رول آپ

درب برقی درب اتوماتیک شیشه ای

درب فست رول

درب رول آپ

درب سردخانه ای

تیفه فوم دار

درب فولد آپ

درب فولدآپ سریع السیر

درب سریع بالارونده فولدآپ

درب fold up

دربroll up

درب پر سرعت فولدآپ و رول آپ

درب پر سرعتfold up  و roll up

 


شماره تماس:

09123657569

اشتراک گذاری: