بازالت و اندوزیت

6 ماه پیش توسط مهدی هاشمی

انواع سنگ بازالت و اندوزیت

بازالت هوند و سابیده

شیاری و کات بروکن

در انواع سایزها 

۴۰ طولی

۶۰ طولی

و...

09132109390

بازرگانی مهدی هاشمی


شماره تماس:

09132109390

اشتراک گذاری: