سنگ نما ساختمان تروارتن عباس آباد

1 سال پیش توسط رباط قیمت

سنگ_نما_ساختمان_
تروارتن_عباس آباد_

۱_عرض ۴۰
۲_متراژ  ۲۰۰۰ متر
۳_سفید_کرم روشن_کرم_
۴_فروش به صورت پارت و متراژ دلخواه_
۵_بدون موج و موجدار


انصاری       ۰۹۱۱۴۲۸۲۶۲۱


شماره تماس:

09132109390

اشتراک گذاری: