سنگ نما ساختمان

1 سال پیش توسط رباط قیمت

سنگ_نما_ساختمان
۱_ترامیت_بوکان_
۲_کل متراژ  ۷۵۰۰ متر_
۳_فروش در متراژ دلخواه_
۴_سورتهای مخلف_
۵_سفید_گل پنبه ای_
۶_سوپر_ممتاز_درجه یک_


۰۹۱۱۴۲۸۲۶۲۱     انصاری


شماره تماس:

09132109390

اشتراک گذاری: