سنگ چینی نیریز

1 سال پیش توسط رباط قیمت

 سنگ چینی نیریز

سایز:  ۴۰*۴۰

  متراژ :۵۰۰

  توضیحات : ساب و کیفیت عالی  درجه ۱

  قیمت  :۱۷۷
شماره تماس:09130125304
جورکش


شماره تماس:

09132109390

اشتراک گذاری: