انواع سمپاش 

1 سال پیش توسط رباط قیمت

انواع سمپاش 

سمپاش 2لیتری چینی پاندورا
سمپاش 20لیتری دستی کبری
سمپاش 20لیتری چینی پرسیس
سمپاش 20لیتری  شارژی دوکاره فارمر
سمپاش 20لیتری شارژی دوکاره پرسیس

شماره های تماس:

خانم صیاد
☎️ 02632534001

شماره تماس:

09108601004

اشتراک گذاری: