فروش کود مکمل .وکود گرانوله مرغی

2 سال پیش توسط رباط قیمت

فروش کود مکمل .که حاوی 20٪کود مرغی40٪کودگوسفندی و40درصدکود گاوی.وهمین طور کود گرانوله مرغی هم موجوده.در خدمت باغداران عزیز هستم.با مشاوره تغذیه درختان از 2سال به بالا.


شماره تماس:

۰۹۳۷۱۳۳۱۸۴۳

اشتراک گذاری: