دعوت به همکاری مسئول دفتر مدیریت در شرکت تولیدکننده خودروهای تجاری

1 سال پیش توسط رباط قیمت

 یک شرکت تولیدکننده خودروهای تجاری جهت انجام امور اداری دفتر مرکزی واقع در #چهاردانگه تهران  از رده شغلی زیر دعوت به همکاری مینماید:


شماره تماس:

0912171470

اشتراک گذاری: