استخدام صندوقدار برای فروشگاه مواد غذایی و میوه

1 سال پیش توسط رباط قیمت

شرایط :
_نیروی فعال و متعهد مسئولیت پذیر و منظم
_یک روز در هفته off
_شیفت صبح : شروع کار از ساعت 7:45 الی 15:45 حقوق شیفت صبح: 3/000/000 میلیون تومان
_شیفت عصر شروع کار از ساعت : 14:45 الی 23:00 حقوق شیفت عصر: 3/200/000 میلیون تومان
_شیفت 12ساعت : شروع کار از
ساعت : 7:45 الی 21:00 (1 ساعت استراحت ) حقوق : 4/700/000 میلیون تومان
* در صورت رضایت مجموعه امکان افزایش حقوق *
شرایط خاصی نداریم لطفا برای مصاحبه به ادرس : بلوار مرز داران نبش آریافر خلیج فارس جنب بانک پارسیان مراجعه کنید
 


شماره تماس:

۰۹۳۰۲۲۲۲۱۶۰

اشتراک گذاری: