پمپ باد (کمپرسور باد)

1 سال پیش توسط رباط قیمت

250 لیتری
جفت سیلندر کتابی
الکتروموتور 2 اسب
تکفاز
سوپاپ اطمینان،درجه،شیر خروجی باد،پولی سر موتور،چرخ ها نو میباشد

آدرس
خیابان طرحچی (خین عرب)
داخل طرحچی 5
بعداز چهارراه اول سمت راست


شماره تماس:

۰۹۳۷۶۵۹۱۰۲

اشتراک گذاری: