استخدام برش کار و نیرو ساده کارگاه کابینتی

1 سال پیش توسط رباط قیمت

«مجموعه مهندسی طرحان اقدام به جذب نیرو می نماید»
استخدام برش کار ماهر و نیروی ساده جهت کار در کارگاه کابینت و کمد دیواری
«حقوق به صورت توافقی و بعد از مصاحبه تعیین می گردد»
«به همراه بیمه ، جای خواب و سایر مزایای قانونی»
شماره تماس :09127276563-09198070854


شماره تماس:

۰۹۱۹۸۰۴۰۶۲۳

اشتراک گذاری: