کمپرسور باد دو سیلندر

1 سال پیش توسط رباط قیمت

کمپرسور باد دو سیلندر
دوسیلندر
سیلندر خورجینی
پمپ باد مکانیکی
گارانتی دار


شماره تماس:

۰۹۱۱۷۸۷۷۳۳۶

اشتراک گذاری: