مصالح ساختمانی اسکندری

1 سال پیش توسط رباط قیمت

عرضه کننده: سنگ بلوک درجه یک.سیمان.بورس شنو ماسه و نخدی، لوله بتنی. مخلوط رودخانه.خاک گلخانه ای


شماره تماس:

۰۹۱۱۶۱۳۲۵۲۰

اشتراک گذاری: