مصالح ساختمانی وبلوک

1 سال پیش توسط رباط قیمت

تولید وتوزیع انواع بلوک 20 _15__10
تهیه وتوزیع سیمان تیپ دو
گچ
خاک رس
ماسه و....


شماره تماس:

۰۹۳۶۸۶۹۹۳۱۷

اشتراک گذاری: