استخدام جهت کار در تولیدی

1 سال پیش توسط رباط قیمت

1- میزان تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم
2- سن زیر 35 سال
3- جنسیت فقط خانم
4- متعهد به کار
5- ساعت شروع کاری 8 صبح تا 17 غروب
6- اضافه کاری دارد.
7- آموزشهای اولیه داده خواهد شد.
8- سرویس و ایاب ذهاب ندارد . ( محل کار بهر جاده ساوه میباشد )
9 - نیروهای بومی در اولویت میباشند .
10- لطفا پیامک ندهید . پاسخ داده نخواهد شد.


شماره تماس:

۰۹۱۲۳۶۳۵۷۷۲

اشتراک گذاری: