سنگ کریستال الگوئی

1 سال پیش توسط رباط قیمت

سنگ کریستال الگوئی

سایز:۴۰*۴۰

متراژ :۴۰۰

توضیحات: قطر سنگ زیر دوسانت 

قیمت :۱۳۰
شماره تماس:09130125304
09134361500
جورکش


شماره تماس:

09132109390

اشتراک گذاری: