پرس ضربه ای و هیدرولیک

1 سال پیش توسط رباط قیمت

پرس ضربه ای 40 و 63 تن و پرس هیدرولیک 63 و 100 و 160 تن


شماره تماس:

۰۹۳۵۸۷۷۱۴۹۹

اشتراک گذاری: