استخدام کارگر ساده برای کار در انبار

2 سال پیش توسط رباط قیمت

به چند نیروی کار ساده برای کار در انبار هایپر مارکت نیازمندیم
ساعت کاری 7:30 صبح تا 15:30 و شیفت دوم 15:30 تا 23:30
شیفت ها هفته ایی در گردش
 


شماره تماس:

۰۹۳۶۲۳۸۹۰۳۷

اشتراک گذاری: