استخدام راننده دارای خودرو وانت در شرکت

2 سال پیش توسط رباط قیمت

استخدام در شرکت پخش مواد غذایی

راننده دارای خودرو پیکان وانت و پراید وانت و یا اریسان مسقف و دوگانه سوز

ساعت کار 8الی 15

با سابقه پخش حقوق توافقی

بدون سابقه 4 میلیون ثابت +هزینه سوخت

شنبه تا پنجشنبه

در صورت رضایت در هفته اول با عقد قرارداد و تضمین ادامه همکاری


شماره تماس:

۰۹۱۱۹۲۸۳۶۲۱

اشتراک گذاری: