مصالح ساختمانی حسینی

1 سال پیش توسط رباط قیمت

مصالح ساختمانی حسینی 

        عرضه انواع مصالح ساختمانی 

سیمان_گچ سمنان_خاک گچ_سیمان سفید_پودر سنگ

آدرس:چاپشلو خیابان جانبازان(پایین تر از نانوایی آقای رجبی) نرسیده به مسجد جامع 

شماره تماس :
۰۹۱۵۲۲۰۳۸۶۷
۰۹۰۱۲۲۰۳۸۶۷
سیدعلی حسینی


شماره تماس:

۰۹۱۵۲۲۰۳۸۶۷

اشتراک گذاری: