انواع کود حیوانی(گاوی،مرغی)

2 سال پیش توسط رباط قیمت

فروش انواع کود حیوانی(گاوی_مرغی)_مناسب برای مزارع کشاورزی و درختان میوه_خالصه خالص بدون ذره از ناخالصی تضمین شده_حمل بار با نیسان،خاور،۱۰چرخ،تریلی_انتقال به سرار کشور_قیمت مناسب برای مصرف کننده


شماره تماس:

۰۹۱۲۷۲۲۱۴۳۰

اشتراک گذاری: