کود خالص دامی باغ و درخت و کشاورزی

2 سال پیش توسط رباط قیمت

حدودا ۶۰ تن کود خالص دامی نرم نرم و پودری بفروش میرسه. قیمت هر تن ۴۰۰هزار تومن این کود حاصل چرای دام تو مراتع طبیعی هست و عاری از هرگونه بذر علف هرز و پاک پاک. موقعیت میمه


شماره تماس:

۰۹۱۳۳۲۷۲۱۱۸

اشتراک گذاری: