کودمرغی تمیز وبدون آشغال

1 سال پیش توسط رباط قیمت

6تا گونی کودمرغ تمیز بدون آشغال وخاک موجوده.عزیزان توجه کنن زیرشون چون مزاییک بوده اصلا خاک داخلش نیست وخالص کوده. کیلویی 1700. بهترین کود برای باغهای میوه وصیفی جات که الان هم موقع کودهی باغات هست. بهتر از کوده گوسفندیه چون کودگوسفندی تخم علف داخلش هست وچون تو شکم گوسفندهضم نمیشه باعث به علف نشستن زمین وباغات میشه.


شماره تماس:

۰۹۱۳۵۳۸۴۶۴۴

اشتراک گذاری: