استخدام انبار دار

1 سال پیش توسط رباط قیمت

چند نیروی فقط اقا و حتما مجرد برای انبارداری و حسابداری
اقایان بین 18 تا 35 سال
بیمه بعد از یک ماه و مزایای عیدی سنوات
دارای جای خواب

جهت کار فقط تماس بگیرید


شماره تماس:

۰۹۹۲۷۴۸۹۳۲

اشتراک گذاری: