استخدام کارمند

2 سال پیش توسط رباط قیمت

شرکت تولیدی

واقع در شهرک صنعتی ایوانکی

نیاز به کارمند در رشته های زیر را دارد:
1-مهندسی برق (کلیه گرایش ها )
2-مخابرات (سوئیچ و انتقال )
3-مهندسی شیمی (کاربردی یا محض)
4-مخابرات و الکترونیک
5-مهندسی تکنولوژی مخابرات یا کارشنسی
پذیرش از ایوانکی ، خاوران ، گرمسار ، شریف آباد


شماره تماس:

۰۹۳۷۵۴۸۷۵۲۹

اشتراک گذاری: