استخدام نیروی خدماتی

1 سال پیش توسط رباط قیمت

شرکت دیارا از تعدادی خانم و آقا که در هریک از موارد زیر مهارت دارند دعوت به همکار ی می نمایند:
نظافت منزل و محل کار
شستشوی مبل
جابه جایی و چیدمان لوازم منزل
آشپزی و مهمانداری
پذیرایی در مجالس
انجام خرید روزانه
با کمترین کارمز دریافتی شرکت و بیشترین قیمت ساعت کاری

تهران، جنت آباد جنوبی


شماره تماس:

۰۹۱۹۹۰۰۹۵۰۸

اشتراک گذاری: