استخدام نجار

2 سال پیش توسط رباط قیمت

به  دو نفر نجار ماهر جهت کار در کارگاه صندلی سازی به صورت کنترات کار نیازمندیم.

میزان حقوق : 8 میلیون به بالا

 


شماره تماس:

۰۹۱۹۵۳۴۶۵۷۸

اشتراک گذاری: