کود کامل آلی گرانوله

2 سال پیش توسط رباط قیمت

کود کامل آلی گرانوله دارای عناصر ماکرو و میکرو و مواد آلی مخصوص زراعت باغات و صیفی جات ۶۰۰ کیلو گرم در هکتار برای هر درخت ۱ کیلو گرم حد اقل سفارش ۵ تن

 


شماره تماس:

۰۹۱۱۸۲۷۴۹۳۹

اشتراک گذاری: