استخدام نیروی جوان آقا

1 سال پیش توسط رباط قیمت

استخدام نیروی جوان آقا
محدوده سنی 18 تا 20 سال
مهارت کار با هویه
ترجیحا دانشجوی الکترونیک
محدوده چهارباغ عباسی
ساعت تماس 12 تا 18


شماره تماس:

09924748760

اشتراک گذاری: