استخدام منشی و نیروی آقای جوان

1 سال پیش توسط رباط قیمت

استخدام 
1_ منشی خانم جهت کارهای دفتری
 و آشنا به نرم افزار حسابداری 
ساعت کاری 8 صبح تا 12
حقوق 1/200 تومان 

2_ نیروی جوان آقا 
جهت پخش لبنیات دامداران
ساعت کاری 6 صبح تا 14
حقوق 2 میلیون تومان

محل کار شهرک صنعتی دولت آباد

ساعت تماس 8 صبح تا 14
 


شماره تماس:

09138127971

اشتراک گذاری: