فرصت محدود استخدام کارمند اداری خانم جهت شرکت شیدکو

2 سال پیش توسط رباط قیمت

1_ روابط عمومی بالا
۲_ حقوق مناسب همراه با بیمه
3_ همراه با آموزش
4_ سرویس ایاب و ذهاب
محل فعالیت سه راه سیمین ، دفتر کارخانه شیدکو
تماس و ارسال رزومه با
09130556557  /  031_37787118


شماره تماس:

09130556557

اشتراک گذاری: