کودهای شیمیایی سبزینه مارال

2 سال پیش توسط رباط قیمت


کودهای شیمیایی سبزینه مارال
کود گوگرد معدنی گرانول
✅گوگرد کود گرانوله ای است که با بکار بردن در خاک متلاشی شده و می تواند هم به عنوان تامین کننده نیاز گیاه به گوگرد و هم به عنوان اصلاح کننده خاک های قلیایی مصرف شود. 
✅گرانول های این کود از ذرات بسیار ریزی تشکیل شده است. این کود حاوی مواد متورم شونده است که می تواند خیلی سریع گرانول های کود را متلاشی پراکنده نماید.
خریدی مطمئن و بدون واسطه
ارسال به سراسر ایران
واحد فروش سبزینه مارال
۰۹۱۲۰۶۸۶۳۸۲ و ۰۹۹۲۱۱۸۳۹۲۰ خانم بیونی


شماره تماس:

۰۹۱۲۰۶۸۶۳۸۲

اشتراک گذاری: