استخدام نیرو در مجموعه سرزمین سوخاری شعبه اصفهان

2 سال پیش توسط رباط قیمت

مجموعه سرزمین سوخاری شعبه اصفهان
جهت تکمیل کادر خود در قسمت های ذیل نیرو می پذیرد :
1_ نیروی صندوق خانم 3 نفر
2_ نیروی آشپزخانه آقا 6 نفر
3_ نیروی سالن آقا و خانم 7 نفر
4_ نیروی کانتر آقا و خانم 4 نفر
5_ نیروی نظافت آقا 2 نفر
ساعت پاسخگویی 9 الی 13 و 17 الی 21


شماره تماس:

09135888950

اشتراک گذاری: