استخدام نیروی کار درکارگاه تولید بلوک

2 سال پیش توسط رباط قیمت

به چند نفر نیروی کار درجهت تولید بلوک نیازمندیم. به صورت کنتارات
الویت با عزیزانی هست که دائمی میخوان کار کنند نه چندماه
حقوق به دلخواه 15روزه یا ماهانه پرداخت میگردد.
دستمزد به ازای هر بلوک که تولید و جمع آوری میشود محاسبه و پرداخت میگردد.
سوئیت برا عزیزانی که از راه دور یا رفت وآمد براشون مشکل هست موجود میباشد.
دستگاه بلوک زن دستی و4چشمه میباشد.
و دستگاه سبک 6تایی دستی میباشد.
ساعات کاری صبح 8الی 5بعد از طهر ودر صورت تمایل تا 8شب
آدرس صوفیان
جاده تبریز _صوفیان _500متر مانده به صوفیان

 


شماره تماس:

۰۹۰۲۹۵۴۳۹۰۳

اشتراک گذاری: