فروش مصالح ساخنتانی سیمان ماسه اجر بلوک سفال وفیره تمام نقاط

1 سال پیش توسط رباط قیمت

فروش انواع مصالح ساختمانی اجر ماسه سیمان دیوار گچی و غیره
حمل نخاله نیسان خاور و بابکت
تمام نقاط تهران با کمترین کرایه حمل و کوتاهترین زمان ممکن

تهران، اختیاریه


شماره تماس:

۰۹۳۷۳۱۲۱۷۱

اشتراک گذاری: