نمایندگی فروش دستگاه جوجه کشی

1 سال پیش توسط رباط قیمت

 
دستگاه خانگی :  
۱۲ _ ۴۸ _ ۴۰ _ ۸۰ _ ۹۶ تایی 

دستگاه صنعتی : 
۱۲۶ _ ۱۶۸_ ۲۵۲_ ۳۳۶_ ۵۰۴_ ۶۷۲_ ۱۰۰۸_ ۲۰۱۶  تایی 

دستگاه ساخت کره : 
۲۴ _ ۱۲۶ _ ۱۶۸_ ۳۳۶ _ ۸۴۰ تایی 

همه دستگاهها دارای یکسال ضمانت می باشند 

مناسب برای جوجه کشی از تمامی پرندگان بومی و زینتی 

ارسال به سراسر کشور 

 


شماره تماس:

۰۹۲۱۴۸۱۸۶۷۶

اشتراک گذاری: