دستگاه کود پاش ۷ تنی هم باغی هم زراعی

2 سال پیش توسط رباط قیمت

دستگاه تمام اتوماتیک کود پاش ۱۰ تنی هم باغی هم زراعی بسیار قوی و محکم «ساخت دزفول ماشین» یکسال کارکرد دارد بسیار تمیز « قسمت باغی صفر کیلوتر است » به دلیل شروع کار گلخانه ای نیازی به این دستگاه ندارم.


شماره تماس:

۰۹۱۵۳۵۹۹۸۳۲

اشتراک گذاری: