کود مرغ غنی شده

1 سال پیش توسط رباط قیمت

400 تن کود مرغ غنی شده آماده پلت حاوی 20 تن گوگرد و 40 تن کربن هیومیک. متاسفانه دستگاه پلتمون به مشکل خورد فقط به دلیل بدهکاری به این قیمت به فروش میرسه. فروش زیر 10 تن امکان نداره. آماده بارگیری.


شماره تماس:

۰۹۱۵۰۴۶۵۱۴۵

اشتراک گذاری: