بتونیر یا مخلوط کن سیمان

2 سال پیش توسط رباط قیمت

بتونیر بسیار کم کار درحد نو دینام دواسب تک فاز سالم سالم

قیمت : 11,800,000 تومان

آدرس : همدان


شماره تماس:

۰۹۳۸۳۴۵۸۲۷۷

اشتراک گذاری: