پرس ضربه ای 40 تن در حال کار

1 سال پیش توسط رباط قیمت

40 تن متغیر
سالم و در حال کار
کم کار
ریلی
پدالی
تخفیف پای خرید


شماره تماس:

۰۹۱۹۳۶۷۸۴۹۹

اشتراک گذاری: