فروش دستگاه بلوک زنی

1 سال پیش توسط رباط قیمت

دستگاه بلوک زنی یه قالب دیواری ته بسته 40*20 روشه قالب 4 تایی.

کامله کامله فقط چند سال گوشه کارگاه بوده است

قیمت:16000000

تماس:09138681367


شماره تماس:


اشتراک گذاری: