فروش سیمان

1 سال پیش توسط رباط قیمت


سیمان 50 کیلویی تیپ2 شهرستان قیمت 23.100 تومان
سیمان 50 کیلویی تهران قیمت 25.300 تومانگچ سمنان 30 کیلویی زیر کار قیمت 9.130 تومان
گچ متین سفید کاری 30 و 25 کیلویی قیمت 10.780 تومان
گچ ساوه طلای 30 کیلویی قیمت 13.530 تومان


پودر سنگ 20 کیلویی قیمت 4.950 تومانسیمان سفید 40 کیلویی قیمت 43.450 تومان
هزینه ارسال برعهده مشتری میباشد

آدرس : تهران، باقرشهر


شماره تماس:

09133368083

اشتراک گذاری: