فروش دستگاه تولید نایلون

1 سال پیش توسط رباط قیمت

دستگاه تولید نایلون عرض 80 سانتی متر در حال کار قابلیت تولید نایلون زباله،شفاف ، رنگی و...

قیمت:70000000

تماس:09126270065


شماره تماس:


اشتراک گذاری: