قیمت پلن ها

برنزی

۳۰,۰۰۰ تومان

یک آگهی ویژه به مدت یک ماه و بی نهایت آگهی معمولی

نقراه ای

۷۰,۰۰۰ تومان

سه آگهی ویژه به مدت یک ماه وبی نهایت آگهی معمولی

طلایی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شش آگهی ویژه به هرآگهی به مدت یک ماه از روزی که آگهی ثبت شود

طلایی ۲

۲۵۰,۰۰۰ تومان

دوازده آگهی ویژه هر آگهی به مدت یک ماه از روزی که آگهی ثبت شود + امکان به روزرساتی توسط سیستم

آموزش


مقالات

loader