آخرین قیمت ها

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 3201

کارخانه تولیدی نایلون و نایلکس
این کارخانه دارای دستگاه های تزریقی،بادی و...میباشد ودارای دفتر اداری واتاق نگهبانی وحیاط بزرگ است و بهترین کار برای سرمایه گذاری میباشد
تماس
09132832590

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

فروش کارخانه سنگبری در شهرکرد

فروش کارخانه سنگبری در شهرکرد فروش کارخانه فروش کارخانه سنگبری کارخانه سنگبری در شهرکرد کارخانه سنگبری سنگبری

فروش کارخانه سنگبری قطب صنعتی سامان با تمام امکانات تولید:به صورت سه دانگ یا شش دانگ کامل دارای دو سند سه دانگی تک برگ وکلیه مجوزات صنایع معادن

آگهی دهنده: جعفر حسن نژاد

چهارمحال بختياري - سامان

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2658

فروش کارخانه سنگبری قطب صنعتی سامان با تمام امکانات تولید:به صورت سه دانگ یا شش دانگ کامل دارای دو سند سه دانگی تک برگ وکلیه مجوزات صنایع معادن
کارخانه در مسیر شهرکرد رضوانشهر می باشد زمین به متراژ پنج هزار متر ۹۰۰متر سوله تولید و نمایش 
اتاق کارگری اتاق مهمان اشپزخانه ودارای فضای سر سبز 
گازکشی :اب و فاضلاب:برق ؛تلفن
تماس
09162333753

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۸۰,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 1286

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بروجن

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۳۹,۶۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 1287

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بلداجی

قیمت سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 1288

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بن در شهرکرد

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۳۶,۸۵۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 1289

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی جونقان شهرکرد

قیمت زمین شهرک صنعتی در سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۵۰,۶۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 1290

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی سفیددشت

قیمت مین شهرک صنعتی در سال 98

جهت خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۶۸,۶۵۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 1291

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی سامان

قیمت زمین شهرک صنعتی سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۸۳,۱۶۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 1292

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی شهرکرد

قیمت زمین در سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 1293

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی فرادنبه

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 1294

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی فرخشهر

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۳۹,۹۶۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 1295

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی لردگان

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

قیمت : ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چهارمحال بختياري - شهرکرد

قیمت : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چهارمحال بختياري - سامان

قیمت : ۸۰,۵۰۰ تومان

چهارمحال بختياري - بروجن

قیمت : ۳۹,۶۰۰ تومان

چهارمحال بختياري - بلداجی

رایگان

چهارمحال بختياري - بن

قیمت : ۳۶,۸۵۰ تومان

چهارمحال بختياري - جونقان

قیمت : ۵۰,۶۰۰ تومان

چهارمحال بختياري - سفیددشت

قیمت : ۶۸,۶۵۰ تومان

چهارمحال بختياري - سامان

قیمت : ۸۳,۱۶۰ تومان

چهارمحال بختياري - شهرکرد

رایگان

چهارمحال بختياري - فرادبنه

رایگان

چهارمحال بختياري - فرخ شهر

قیمت : ۳۹,۹۶۰ تومان

چهارمحال بختياري - لردگان
loader