آخرین قیمت ها

۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر باب

آخرین بروز رسانی

8 ماه پیش

شماره آگهی: 3608

1000 متر مربع سوله
1000 متر مربع مسکونی
دارای انبار 
سالن تولید
آزمایشگاه
سند سیم سرب
پایان کار
دو خط انشعاب گاز
انشعاب آب

شماره تماس:09190291470

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1288

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بن در شهرکرد

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1297

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی گندمان

قیمت شهرک صنعتی در سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۳۹,۶۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1287

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بلداجی

قیمت سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1294

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی فرخشهر

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۳۶,۸۵۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1289

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی جونقان شهرکرد

قیمت زمین شهرک صنعتی در سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

فروش کارخانه در چهارمحال و بختیاری

فروش کارخانه در چهارمحال و بختیاری فروش کارخانه کارخانه کارخانه در چهارمحال و بختیاری

کارخانه نیمه ساز میباشد با مجوز لبنیات استریل دراستان چهارمحال و بختیاری، مصوبه تسهیلات به مبلغ شانزده میلیارد تومان آماده میباشد،

آگهی دهنده: جعفر حسن نژاد

چهارمحال بختياري - شهرکرد

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 3314

کارخانه نیمه ساز میباشد با مجوز لبنیات استریل دراستان چهارمحال و بختیاری، مصوبه تسهیلات به مبلغ شانزده میلیارد تومان آماده میباشد،

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 3201

کارخانه تولیدی نایلون و نایلکس
این کارخانه دارای دستگاه های تزریقی،بادی و...میباشد ودارای دفتر اداری واتاق نگهبانی وحیاط بزرگ است و بهترین کار برای سرمایه گذاری میباشد
تماس
09132832590

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

فروش کارخانه سنگبری در شهرکرد

فروش کارخانه سنگبری در شهرکرد فروش کارخانه فروش کارخانه سنگبری کارخانه سنگبری در شهرکرد کارخانه سنگبری سنگبری

فروش کارخانه سنگبری قطب صنعتی سامان با تمام امکانات تولید:به صورت سه دانگ یا شش دانگ کامل دارای دو سند سه دانگی تک برگ وکلیه مجوزات صنایع معادن

آگهی دهنده: جعفر حسن نژاد

چهارمحال بختياري - سامان

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 2658

فروش کارخانه سنگبری قطب صنعتی سامان با تمام امکانات تولید:به صورت سه دانگ یا شش دانگ کامل دارای دو سند سه دانگی تک برگ وکلیه مجوزات صنایع معادن
کارخانه در مسیر شهرکرد رضوانشهر می باشد زمین به متراژ پنج هزار متر ۹۰۰متر سوله تولید و نمایش 
اتاق کارگری اتاق مهمان اشپزخانه ودارای فضای سر سبز 
گازکشی :اب و فاضلاب:برق ؛تلفن
تماس
09162333753

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۸۰,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1286

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بروجن

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۵۰,۶۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1290

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی سفیددشت

قیمت مین شهرک صنعتی در سال 98

جهت خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۶۸,۶۵۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1291

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی سامان

قیمت زمین شهرک صنعتی سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

قیمت : ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چهارمحال بختياري - سامان

رایگان

چهارمحال بختياري - بن

رایگان

چهارمحال بختياري - گندمان

قیمت : ۳۹,۶۰۰ تومان

چهارمحال بختياري - بلداجی

رایگان

چهارمحال بختياري - فرخ شهر

قیمت : ۳۶,۸۵۰ تومان

چهارمحال بختياري - جونقان

قیمت : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چهارمحال بختياري - شهرکرد

قیمت : ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چهارمحال بختياري - شهرکرد

قیمت : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چهارمحال بختياري - سامان

قیمت : ۸۰,۵۰۰ تومان

چهارمحال بختياري - بروجن

قیمت : ۵۰,۶۰۰ تومان

چهارمحال بختياري - سفیددشت

قیمت : ۶۸,۶۵۰ تومان

چهارمحال بختياري - سامان
loader